วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แกะสลักฟักทองเป็นรูปดอกรักเร่


ดอกรักเร่

     ดอกรักเร่เป็นดอกไม้กลีบกว้าง เกสรเป็นร่องอยู่กลางกลีบ มีวิธีแกะสลักดังนี้


สิ่งที่ต้องเตรียม
1. มีดแกะสลัก
2. มีบาง
3. ฟักทอง

วิธีทำ
ขั้นที่ 1 เกลาฟักทองให้มน ทำวงเกสร แกะสลักเกสรหันปลายกลีบเข้าหาจุดศูนย์กลาง ปาดเนื้อกลางกลีบให้เป็นร่อง
ขั้นที่ 2 ปาดเนื้อใต้กลีบ แกะสลักขั้นต่อไปให้สับหว่าง
ขั้นที่ 3 แบ่งระยะกลีบ ปาดเนื้อกลางกลีบให้เป็นร่อง แล้วจึงแกะสลักกลีบให้ปลายแหลม
ขั้นที่ 4 ดอกรักเร่ข้างกลีบจะโค้งน้อยๆ ปลายแหลม เซาะเนื้อข้างกลีบออก
ขั้นที่ 5 ปาดเนื้อใต้กลีบออกทุกครั้ง กลีบจะเด่น
ขั้นที่ 6 แกะสลักกลีบขั้นต่อไปให้สับหว่าง เช่นนี้ จนจบ
ขั้นที่ 7 ตัดเนื้อใต้ฐานกลีบออกให้หมด
ขั้นที่ 8 ดอกรักเร่ กลีบจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นที่ละน้อย

------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น